HIPS (High Impact Polystyrene) to filament wykorzystywany jako materiał podporowy w niskobudżetowych drukarkach 3D drukujących w technologii FDM. Jest dedykowany do druku razem z ABS, ponieważ ma zbliżone do niego właściwości. Po zakończonym wydruku należy zanurzyć model w roztworze rozpuszczającym HIPS podczas gdy ABS pozostanie nienaruszony. Proces rozpuszczania HIPS jest dość długotrwały i zajmuje od 8 do 24 godzin. Bywa, że po kąpieli w roztworze pozostaną jeszcze kawałki tego materiału, które jednak powinny być stosunkowo łatwe do usunięcia.