REGULAMINY I POLITYKA PRYWATNOŚCI
REGULAMIN ZAKUPÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG W SERWISIE GRAFTEN:

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W odniesieniu do usług www.graften.com oraz www.graften.pl, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Więcej na temat naszych procedur przetwarzania danych zgodnych z RODO znajdziesz poniżej.

W przypadku znalezienia w tekście klauzul niedozwolonych, prosimy o kontakt – klauzule zostaną natychmiast usunięte zaś Państwa pomoc doceniona. Jeżeli któreś ograniczenia nałożone regulaminem uniemożliwiają Państwu pełne zaspokojenie Państwa potrzeb, zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia indywidualnych warunków współpracy na które jesteśmy otwarci.

Sklep internetowy działającymi pod docelowymi adresami: www.graften.pl oraz www.graften.com (a także przekierowującymi na nie: www.calodobowexero.pl, www.graften.pl, www.całodobowexero.pl, i inne) prowadzony jest przez firmę: Graften Mańkowski Daniel, ul. Oczapowskiego 9 , 10-718 Olsztyn, Tel.fax 89 5411059, e-mail: biuro @ graften.pl NIP: 741-156-22-17, Regon: 519465929 wpisany do CEIDG: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/EntryChangeHistory.aspx?Id=20f222c4-c528-420b-b332-3663b41af6c6&archival=False

 

Definicje:

Sklep – sklep internetowy oraz wszystkie inne strony i podstrony działające pod adresami: www.graften.pl oraz www.graften.com sprzedający towary za pośrednictwem Internetu oraz sprzedaży bezpośredniej, (wszystkie inne domeny przekierowujące na nie: www.calodobowexero.pl, www.graften.pl, www.całodobowexero.pl, i inne – nie stanowią one części składowej Sklepu a jedynie przekierowywują na niego, dlatego też wykluczone są z przedmiotu niniejszego Regulaminu). Sklep w treści niniejszego regulaminu określany może być zamiennie jako Serwis lub Graften

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której odrębne ustawy przyznają zdolność prawną lub osoba prawna dokonująca zakupów w Sklepie lub korzystająca z innych usług oferowanych przez Serwis Graften. Klient zamiennie może być określany mianem Użytkownika
Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Pay-Pal lub innych systemów płatności on-line które obsługuje Sklep
Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe czy stacjonarne albo też w Urzędzie Pocztowym.
Punkt Odbioru GRAFTEN – punkt prowadzony przez GRAFTEN Mańkowski Daniel, ul. Oczapowskiego 9, 10-718 Olsztyn w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep. W treści niniejszego regulaminu określany zamiennie Punktem Usługowym Graften. PUNKT USŁUGOWY GRAFTEN – jest to punkt usługowy w którym realizowana jest również usługa WIRTUALNEJ DRUKARKI. Aktualna ilość i adresy punktów znajdują się na stronach serwisu www.graften.pl oraz www.graften.com
E – book – książka w wersji elektronicznej, której treść zapisana jest w formie elektronicznej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu komputerowym (np. komputer osobisty, czytnik książek elektronicznych tablet, smartfon itp). Pliki z treścią książki mogą być w postaci plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep.
Audiobook – nagranie dźwiękowe zawierające odczytany przez lektora tekst publikacji książkowej (w formacie audio, MP3 lub innym dźwiękowym).
Pliki elektroniczne – e-booki, audio-booki, programy, aplikacje i inne produkty oferowane do sprzedaży w formie pliku do odczytania lub instalowania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym.
PDF – format zapisu dokumentów i e-booków w pliku, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w przeglądarkę czytnik PDF.
EPUB – format zapisu służący do publikowania e-booków (uruchamiany aplikacją Adobe Digital Editions (ADE).
DRM (Digital Rights Management) – cyfrowe zarządzanie prawami. System zabezpieczeń mający przeciwdziałać nielegalnemu używaniu danych.
ADE (Adobe Digital Editions)- bezpłatna aplikacją firmy Adobe umożliwiająca czytanie e-booków.
WIRTUALNA DRUKARKA – nazwa własna usługi polegającej na przesyłaniu przez Klienta plików do wydruku do punktu usługowego firmy Graften. Pliki przesyłane są w wersji elektronicznej za pośrednictwem Internetu. Sklep i znajdujące się w jego strukturze formularze wykorzystywane są wyłącznie do komunikacji Klienta z firmą.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Zamieszczone w tym serwisie internetowym materiały są chronione prawem autorskim w oparciu o ustawę „ o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. Ich przerabianie, modyfikowanie, publikacja na łamach innych stron WWW, portali, dołączanie do gazet itp. drukowania i inne wykorzystywanie, bez wcześniejszego uzgodnienia z Właścicielem jest zabroniona.
2. Prezentowane w Sklepie cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
3. Rejestracja i ochrona danych osobowych:
a) Warunkiem korzystania ze Sklepu Graften jest rejestracja Użytkownika lub podanie swoich danych w stosownych formularzach i akceptacja ogólnych warunków sprzedaży ujętych w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności na zasadach określonych poniżej. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS,
b. Procesor: 1 GHz,
c. RAM: 1 GB pamięci RAM,
d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca,
e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768,
f. Sterowanie: klawiatura, mysz,
g. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,
h. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).

b) Osoba wypełniając formularz rejestracyjny/kontaktowy oświadcza, że:
1) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
2) zapoznała się z ogólnymi warunkami sprzedaży zawartymi w Regulaminie i Polityce Prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać.
3) Wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, przez Graften Daniel Mańkowski ul. Oczapowskiego 9 w Olsztynie, w celu założenia konta Klienta oraz realizacji zamówień i zleceń.

c) Podczas Rejestracji w Serwisie internetowym Graften użytkownik musi podać następujące dane:
1) adres e-mail, który będzie loginem identyfikującym użytkownika,
2) hasło,
3) imię i nazwisko,
4) adres zamieszkania lub siedziby firmy, na który domyślnie dostarczymy przesyłkę,
5) opcjonalnie numer telefonu oraz numer NIP do wystawienia faktury VAT.
d) Użytkownik zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Sprzedawca zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
f) Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych określonej w §1 pkt 3 lit. b) ppkt 3 uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Użytkownika.
4. Niedozwolone jest za pośrednictwem Sklepu zamieszczanie, dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 2. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ.
1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.graften.pl oraz www.graften.com
2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne ustawy przyznają zdolność prawną oraz osoba prawna.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe Sklepu: 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest podanie danych, niezbędnych w procesie weryfikacji klienta (Imienia i Nazwiska lub nazwy firmy, Adresu dostawy, Adresu e-mail.
5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów między Klientem a Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej oraz stanowi moment zawarcia umowy. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta drogą telefoniczną lub e-mailową z prośbą o potwierdzenie każdego zamówienia.
6. W celu złożenia zamówienia Klient musi:
a) dokonać wyboru zamawianych towarów lub usług,
b) dokonać wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c) dokonać wyboru sposobu płatności.
7. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku zakupów wskazujących na transakcję hurtową (duża liczba identyczny towarów (powyżej 3 jednostek tego samego towaru) zamówionych na przestrzeni krótkiego okresu czasu przez jednego Klienta) należy przed złożeniem zamówienia ustalić telefonicznie, e-mailowo lub osobiście szczegóły transakcji hurtowej z pracownikiem Sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo nierealizowania takich zamówień lub realizowanie ich w innych cenach i ilościach o których Klient zostanie uprzedzony przed dostarczeniem towaru).
8. W przypadku niedostępności towarów (objętych zamówieniem) w magazynie, u dostawców Sklepu lub niedostępnych z innych przyczyn a także braku możliwości realizacji zamówienia usługi Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy. Sklep zwróci wówczas wpłacone pieniądze a umowa zostanie automatycznie unieważniona i przestanie wiązać strony. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia lub rejestracji.
9. W przypadku niedostępności części towarów (objętych zamówieniem) w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości do wyboru:
a) częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, zaś Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne.
b) anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.
10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
11. Oprócz dokonywania zakupów w Sklepie Klient może również za pośrednictwem Serwisu zamawiać produkty do odbioru osobistego w oznaczonym Punkcie Odbioru (którym jest Punkt Usługowy Graften) lub zlecić wykonanie usługi w punkcie (WIRTUALNA DRUKARKA). W takim przypadku wybrany przez Klienta produkt zostaje dostarczony do Punktu Odbioru Graften zaś w przypadku usług, zostają wykonane i przygotowane do odbioru w Punkcie Usługowym Graften. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktu lub umowa wykonania usługi, zapłata ceny nabycia oraz odbiór towaru odbywają się wówczas w punkcie odbioru. Strona Sklepu internetowego służy w takim przypadku wyłącznie jako katalog produktów oferowanych przez Graften, które Klienci mogą zamówić do dostawy do oznaczonego Punktu Odbioru za jej pośrednictwem. Przyjęcie do realizacji zamówienia usługi Wirtualnej Drukarki jest możliwe dopiero po uiszczeniu przez klienta zadatku w wysokości 25 % ceny usługi.
12. Sklep prowadzi również sprzedaż z opcją dostawy na terenie miasta Olsztyn i okolic. Warunki sprzedaży ustalane są między Klientem a Sklepem na zasadzie negocjacji indywidualnych.

§ 3. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ:
1. Podawany i przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki uwzględnia tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
a) bezpośrednia dostawa przez pracownika GRAFTEN (tylko na terenie miasta Olsztyna i bliskich okolic) przy zamówieniach przekraczających 100,00 zł netto dla Klientów którzy uzyskali takie uprawnienie w drodze indywidualnych negocjacji.
b) za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej
c) odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Graften pod adresem: CAŁODOBOWE XERO GRAFTEN, ul. Oczapowskiego 9, 10-718 Olsztyn – nie wcześniej niż przed uzyskaniem e-mailowego potwierdzenia o dostarczeniu towaru do Punktu Odbioru na co Sklep ma czas do 14 dni roboczych
d) wysyłka na adres e-mail lub inne udostępnienie linku do pobrania produktów wirtualnych.
3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską lub firmę kurierską zgodnie z obowiązującymi cennikami u danego dostawcy.
4. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.
5. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.
6. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi znacznie jej rozpatrywanie.

§ 4. CENY TOWARÓW I USŁUG:
1. Ceny towarów i usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich lub euro, zawierają polski podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. Sklep w wyliczaniu cen w Euro stosuje kurs sprzedaży waluty z dnia poprzedniego podawany przez NBP. Jeśli z powodu awarii systemów przeliczeniowych lub awarii pobierania kursów ze stron NBP ceny towarów nie są właściwie przeliczone, Klient zobowiązany jest wówczas do samodzielnego przeliczenia ceny w Euro przyjmując za cenę bazową cenę w PLN oraz mnożnik którym jest średni kurs sprzedaży Euro z dnia poprzedniego, publikowany przez NBP.
2. Sprzedaż w Euro prowadzona jest tylko i wyłącznie dla zamówień dla których wybrano dostawę poza granice Polski. Sprzedaż w Euro poza granice Polski możliwa jest tylko w opcji przedpłaty (nie obsługiwane są płatności przy odbiorze, z odroczonym terminem płatności i pozostałe) a towar zostaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Graften Mańkowski Daniel lub po otrzymaniu potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
3. Cena podana przy każdym towarze i usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów i usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów i usług w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych czy też wyprzedaży.
5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowiłby inaczej.
6. Koszt dostawy stanowi dodatkową opłatą którą obciążony zostanie Klient.

 

§ 5. FORMY PŁATNOŚCI. ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a) płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
b) przedpłata w formie przelewu bankowego, przelewu elektronicznego, płatność kartą kredytową lub płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
c) Faktura z odroczonym terminem płatności dostępna tylko dla klientów którym pracownik Sklepu przyznał indywidualnie uprawnienia do takiej płatności. Klienci którzy otrzymali już w/w uprawnienia mogą skorzystać z tej formy zapłaty tylko wówczas gdy nie zalegają oni z żadnym, przeterminowanym zobowiązaniem) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia (możliwość złożenia zamówienia drogą e-mail na hurt @ graften.pl).
2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski muszą być opłacone z góry wyłącznie w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności lub zaksięgowaniu wpłaty na konto.
3. W przypadku wybranych towarów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia i odmówienia formy płatności „płatność przy odbiorze” Klientowi, który nie odbierze uprzednio zrealizowanego zamówienia płatnego przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty „płatność przy odbiorze” dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż „przy odbiorze”.
5. Zamówienie zostaje anulowane w przypadku odmowy autoryzacji karty lub braku wpływu środków na konto Sklepu w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.
6. Płatność „przy odbiorze” realizowana jest wyłącznie po wpłaceniu przez klienta 25% zadatku wartości zamówienia.

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki lub od dnia zawarcia umowy – w przypadku świadczenia usługi. W takiej sytuacji klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
2. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek, metek):
a) Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).
b) Tonery i tusze nie mogą być pozbawione zabezpieczeń.
c) Produkty kosmetyczne oraz inne towary, które ze względów higienicznych powinny być oryginalnie opakowane muszą być zwrócone w nienaruszonym opakowaniu.
d) Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym i niepogorszonym oraz powinny zawierać wszystkie dodatkowe elementy, próbki i inne elementy które były dostarczone razem z towarem.

3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na adres Graften Mańkowski Daniel ul. Oczapowskiego 9, 10-718 Olsztyn
4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
5. Sklep dokonuje zwrotu poprawnie naliczonych należności za zwrócony towar w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.
6. Zamówienia bez adresu lub z niepełnym danymi adresowymi dostawy nie będą realizowane przez Sklep.

§ 7. REKLAMACJE:

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta towaru.
2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową lub wadliwego wykonania usługi Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, oraz odpowiednich przepisów o sprzedaży konsumenckiej. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną lub dostarczyć osobiście na adres Sklepu: Graften Mańkowski Daniel ul. Oczapowskiego 9, 10-718 Olsztyn. Do odsyłanego towaru należy dołączyć pisemną reklamację. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem na adres Sklepu.
4. Wyjątek w procedurze reklamacji stanowią gry komputerowe i programy multimedialne posiadające elektroniczny klucz aktywacyjny. Aby dokonać reklamacji tego typu produktu, należy skontaktować się z jego producentem (dystrybutorem), który zobowiązany jest wysłać do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki. Wydrukowana wiadomość razem z towarem stanowią podstawę do uznania reklamacji, zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy.
5. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
6. Każda reklamacja towaru czy usługi wymaga formy pisemnej.

§ 8. ZASADY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW WIRTUALNYCH (plików elektronicznych):
1. Zamówienie obejmujące produkty wirtualne (pliki elektroniczne) nie może być łączone z zamówieniem obejmującym inne towary lub usługi dostępne w Sklepie. Zamówienie może obejmować tylko jedną kopię/sztukę danego produktu wirtualnego (pliku elektronicznego).
2. Składając zamówienie, Klient powinien zapoznać się z opisem produktu wirtualnego (pliku elektronicznego), który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego produktu wirtualnego (pliku elektronicznego) oraz typ pliku. Jeśli dany produkt wirtualny (plik elektroniczny) nie zawiera opisu lub linków i odnośników do licencji i warunków użytkowania danego produktu, obowiązują wówczas Klienta licencje które można znaleźć na stronie internetowej autora / producenta produktu wirtualnego (lub w źródłach przez niego i na jego stronie wskazanych).
3. Realizacja zamówienia zawierającego produkt wirtualny (pliki elektroniczne) rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
4. Klient może skorzystać z następujących form zapłaty za produkty wirtualne (pliki elektroniczne) na zasadzie przedpłaty:
a) przelew elektroniczny,
b) karta kredytowa/płatnicza.

5. Wszystkie ceny plików elektronicznych zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich (lub w Euro po przeliczeniu zgodnie z zasadami opisanymi w § 4. Niniejszego regulaminu) i zawierają polski podatek VAT (nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych i nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy). Cena podana przy każdym pliku elektronicznym jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
6. Produkty wirtualne (pliki elektroniczne) stanowią wyjątek i są sprzedawane na terytorium Polski w walucie Euro.
7. W przypadku ograniczeń terytorialnych licencji i praw użytkowych, na Kliencie ciąży obowiązek przestrzegania warunków sprzedaży/zakupu podawanych przez producenta / autora produktów wirtualnych (plików elektronicznych) (w szczególności jeśli producent / autor produktu wirtualnego zabrania sprzedaży/zakupu i korzystania z niego poza granicami Polski odpowiedzialność spoczywa na Kliencie).
8. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych, Sklep prześle Klientowi, na adres e-mail używany do logowania w Sklepie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania pliku elektronicznego. Do informacji zostanie dołączona faktura VAT w formie załącznika. Na życzenie Klienta, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi SKLEPU za pomocą korespondencji e-mail, Sklep wyśle fakturę VAT w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez Klienta adres korespondencyjny.
9. Sklep zastrzega, że, o ile z opisu podanego przy danym produkcie wirtualnym (pliku elektronicznym) na stronie Sklepu nie będzie wynikać nic innego to wówczas:
a) przy pierwszym otwarciu zakupionego pliku jest konieczne połączenie z Internetem,
b) do korzystania z plików zabezpieczonych systemem ochrony praw autorskich – Adobe DRM konieczny jest program Adobe Digital Editions,
c) do korzystania z plików nie zabezpieczonych Adobe DRM konieczny jest program Adobe Reader.
d) jeśli do korzystania z innych wirtualnych produktów (plików elektronicznych) sprzedawanych przez Sklep, Klient potrzebował będzie dodatkowych urządzeń, aplikacji i programów, powinien on zaopatrzyć się w nie we własnym zakresie
10. Jeżeli realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sklep informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Sklepie. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM.
11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Sklepu.
12. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu dokonania płatności. W zamówieniu możliwe są następujące modyfikacje:
a) dodanie do zamówienia innych plików elektronicznych (tylko po 1 szt, każdego z nich),
b) usunięcie pliku elektronicznego z zamówienia,
c) zmiana formy płatności w ramach dostępnych przy tym typie towarów,
d) zmiana adresu na fakturze VAT
13. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia tylko w przypadkach przewidzianych prawem obowiązującym w Polsce i tylko do czasu kiedy zostanie mu udostępnione przez Sklep źródło pobrań lub bezpośrednie dostarczenie (np. na e-mail) wirtualnego produktu (pliku elektronicznego).
14. W przypadku uzasadnionej i dozwolonej rezygnacji z zamówienia opłaconego przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM.
15. Ze względu na charakter produktów wirtualnych (plików elektronicznych) Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu go.
16. Zasady korzystania z plików elektronicznych:
a) Klient zobowiązany jest do korzystania z wirtualnych produktów (plików elektronicznych) zgodnie z licencjami, warunkami użytkowania i regulaminami. Licencje do korzystania z produktów wirtualnych (plików elektronicznych) najczęściej upoważnia do korzystania z niego tylko przez Klienta, który zakupił plik. Licencja ta zostaje udzielona Klientowi dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub / i w opisie zamieszczonym przy danym pliku lub licencji, w tym także zastosowanych przez Sklep lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny. Za każdym razem Klient zobowiązany jest do stosowania się do warunków, regulaminów i licencji wydanych przez autora/producenta produktów wirtualnych (plików elektronicznych).
b) z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z późn.zm), Klient końcowy nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku elektronicznego, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku i ingerencji w niego chyba że licencja danego produktu mówi inaczej.
c) klient nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z pliku elektronicznego chyba że licencja danego produktu mówi inaczej.
d) klient zobowiązany jest do podjęcia kroków zabezpieczających przed dostępem do zakupionego pliku elektronicznego osób nieuprawnionych.
17. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji zakupu plików elektronicznych, jeżeli:
b) pobrany plik elektroniczny jest uszkodzony,
c) pobrany plik elektroniczny nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania),
d) pobrany plik elektroniczny nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny,
e) w ciągu siedmiu dni roboczych od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępniona możliwości pobrania pliku elektronicznego.
W takich przypadkach Klient powinien zgłosić reklamację, wysyłając e-mail na adres biuro @ graften.pl wpisując w temat „reklamacje produktów” oraz podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja i dokładny opis sytuacji. Sklep, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep zwróci Klientowi należność zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM.
18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych działów Regulaminu.

§ 9. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI „WIRTUALNEJ DRUKARKI”: (przyjmowanie, czas i realizacja zamówień, formy płatności, rozpoczęcie realizacji zamówienia, prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i ceny w usłudze WIRTUALNEJ DRUKARKI):

1. Przedmiotem usługi jest przesyłanie przez Klienta plików w wersji elektronicznej, za pośrednictwem Internetu do wydruku w punkcie usługowym Graften. Za pośrednictwem Wirtualnej Drukarki Klient może zlecić również inne usługi. Sam akt wykonania usługi i zapłaty przez Klienta odbywa się w sposób tradycyjny, stacjonarny w Punkcie Usługowym GRAFTEN.
2. Przesyłanie plików odbywa się za pośrednictwem korespondencji e-mail (pliki do wydruku trafiają na pocztę druk@graften.pl) lub formularza kontaktowego z opcją załączania plików znajdującego się na stronach serwisu www.graften.pl lub www.graften.com i innych.
3. Wysłanie plików przez Klienta do wydruku (lub zlecenie innych usług) jest jednoznaczne z zawarciem umowy zlecającej usługę wydruku (lub inną) po uprzednim wpłaceniu przez Klienta zadatku w wysokości 25 % wartości usługi, na konto bankowe Graften: 58 1020 3541 0000 5302 0013 5566.
4. Klient poprzez e-mail lub formularz może zlecić również wykonanie innych usług świadczonych przez punkt usługowy Graften (bindowanie, laminowanie, oprawianie prac, tłumaczenie tekstów, wykonanie pieczątek, wizytówek, przygotowanie grafik itd.)
5. Klient ma prawo złożyć reklamację na piśmie na zasadach przewidzianych przez polskie prawo reklamowania usług, jeśli wykonana usługa nie odpowiada jego oczekiwaniom co do jakości wykonania.
6. Klient zobowiązany jest do dokonania dokładnego opisu zleconej usługi: rodzaj usługi, format papieru, orientację druku, ilość egzemplarzy, skalę koloru. W przypadku nie wskazania takich szczegółów zamówienie przygotowywane jest w sposób domyślny: pojedynczym egzemplarzu, wszystkie pliki drukowane są w skali 1:1, format A4, oraz druk jednostronny.
7. Płatność za usługę odbywa się przy odbiorze w punkcie usługowym Graften podczas odbioru lub też przy odbiorze podczas dostawy do Klienta. Opłata naliczana jest w obecności Klienta, podczas wydawania przygotowanego zlecenia według cenników znajdujących się w widocznym miejscu w Punkcie Usługowym Graften.
8. Punkt usługowy posiada oprogramowanie umożliwiające otworzenie plików w następujących formatach: – .doc (Word 2003) – .docx (Word 2007) – .pdf (Adobe Acrobat Document) – .odt (Open Office) – .dwg (AutoCAD 2012 i starsze) – .xls (Arkusz programu Microsoft Office Excel 2003) – .xlsx (Arkusz programu Microsoft Office Excel 2007) – .ppt (Prezentacja programu Microsoft Office PowerPoint 2003) – .pptx (Prezentacja programu Microsoft Office PowerPoint 2007) – .jpg, tif, gif i inne standardowe formaty środowiska Windows do wersji XP service pack 3. Punkt Usługowy Graften zaleca stosowanie przede wszystkim stosowanie formatu pdf (Adobe Acrobat Document) gdyż jest on najmniej zawodnym formatem który daje największą gwarancję poprawności wykonania usługi.
9. Klient do wysłanego zamówienia powinien załączyć dobrowolnie adres e-mail oraz nr telefonu kontaktowego gdyż jego brak zwalnia punkt usługowy obsługujący Wirtualną Drukarkę z realizacji usługi.
10. Klient może odebrać zrealizowane zamówienie w godzinach pracy Punktu Usługowego Graften, którego aktualne godziny pracy publikowane są na stronach serwisów www.graften.pl oraz www.graften.com i pozostałych. Dostawy realizowane są wyłącznie w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00. Dostawy są dodatkowo płatne i dodatkowo zamawiane pod numerem telefonu 608 415 475
11. Płatność za usługę odbywa się w gotówce, podczas odbioru w punkcie usługowym Graften lub przy dostawie. Płatność w postaci odroczonego terminu zapłaty uzyskują klienci indywidualnie, wyłącznie po zaakceptowaniu ich pisemnego wniosku przez pracownika punktu usługowego Graften.
12. Czas realizacji zlecenia nie przekracza pięciu dni roboczych powiększonych o fizyczny czas wykonywania usługi.
13. Klient zobowiązany jest do przygotowania plików w formacie uniemożliwiającym jego edycję i przeznaczonym do zapisywania dokumentów do wydruku np. PDF. Taki format gwarantuje poprawność zachowania formatowania tekstu w dokumencie, oraz zachowanie wszystkich czcionek użytych w dokumencie. W przypadku przesyłania innych plików wykonawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za poprawność wyświetlania czcionek i formatów użytych w oprogramowaniu stosowanym przez Klienta a co za tym idzie za zachowanie identycznego formatowania i czcionek na wydruku. Graften wykonuje usługę wydruku bez korekcji błędów w przesłanych dokumentach.
14. Różnice wersji popularnych programów (edytorów tekstu) powodują częste konflikty podczas uruchamiania i drukowania dokumentów na komputerach z odmienną wersją w/w oprogramowania. W przypadku przesyłania plików edytowalnych do wydruku Klient zobowiązany jest dodatkowo załączyć czcionki których użył w dokumencie a także skonsultować (telefonicznie lub e-mailowo) zgodność wersji oprogramowania używanego przez Klienta i Punkt Usługowy Graften. Firma Graften nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi oraz inne wyrządzone szkody Klientom spowodowane z ich wyłącznej winy w szczególności z powodu niezachowania przez Klienta procedury o której mowa w zdaniu poprzednim.”

§ 10. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM:

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten nastąpi w ciągu 7 dni roboczych.
Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata). Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego pisemnej dyspozycji. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości takiego Klienta. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat za pośrednictwem poczty.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
§ 11. DANE OSOBOWE:

1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Graften Mańkowski Daniel oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
3. Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przetwarzane również przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie oraz innych działaniach marketingowych firmy jeżeli Klient wyrazi dodatkową, dobrowolną zgodę na otrzymywanie takich informacji handlowych.
4. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§ 12. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ORAZ OPAKOWANIA PO ZUŻYTYCH TUSZACH I TONERACH:

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci GRAFTEN Mańkowski Daniel, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:
Graften Mańkowski Daniel
ul. Oczapowskiego 9
10-718 Olsztyn
Na Kliencie spoczywa obowiązek przestrzegania przepisów i zasad transportowania tego typu odpadu obowiązujących na terenie Polski i innych krajów .
2. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem Graften Mańkowski Daniel
Towary i usługi prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2013 roku
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI (z wykorzystaniem plików Cookies)

§ 1 ZASADY OGÓLNE
1. Korzystanie ze Sklepu www.graften.pl lub www.graften.com (oraz wszystkich domen przekierowujących na nie) oznacza akceptację Regulaminu i Polityki prywatności firmy Graften Mańkowski Daniel.
3. Akceptując Regulamin i Politykę Prywatności wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych umieszczanych w formularzach Serwisu i Sklepu oraz wysłanych przez Ciebie w e-mailach w celu realizacji zamówień i zleceń. 
4. Firma Graften Mańkowski Daniel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez firmę Graften Mańkowski Daniel w zakresie realizacji zamówień i zleceń.
5. Zbierane przez Serwis dane osobowe użytkowników Serwis przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze wykupionym przez Graften w wyspecjalizowanej firmie. 
6. Akceptując Regulaminy i Politykę Prywatności wyrażasz zgodę na udostępnianie przez Sklep Twoich danych przede wszystkim Firmom Kurierskim lub Poczcie, Firmom obsługującym płatności i innym podmiotom biorących udział w realizacji Twoich zleceń.
7. Uzyskane dane od Klientów mogą zostać udostępnione również właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

8. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 
W odniesieniu do usług www.graften.com oraz www.graften.pl, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). 
Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronach www.graften.pl oraz www.graften.com do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie. 

 

9. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych: 

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 
  • prawo żądania sprostowania danych 
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: 

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. 

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych: daniel@graften.pl

 

10. Jakie dane zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji naszego sklepu, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres e-mail, numer telefonu oraz hasło, jakiego będziesz używał na naszej witrynie, ponadto imię i nazwisko, miejscowość, województwo oraz kraj.

Dane zbierane podczas zakupu produktów/usług

Zanim będziesz mógł kupić nasze produkty zapytamy Cię o: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres, miejscowość, NIP, tel. kontaktowy, adres e-mail oraz dane dotyczące formy płatności. Dane te są zbierane w celu potwierdzenia zamówienia, identyfikacji w naszym systemie oraz wystawienia faktury VAT.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail itp., przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.

 

11. W jaki sposób wykorzystujemy dane?

W żadnym wypadku nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego sklepu. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy. Twoje dane być w tym celu przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

Jeżeli zapisałeś się do naszego Newslettera, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci go.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a naszym sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.2

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego sklepu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów. 

 

12. W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli zapisałeś się do Newslettera czy dokonałeś transakcji, możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail dotyczące Twoich działań. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twoich działań.

 

13.  W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się i wybraniu sekcji “Edytuj profil”, możesz wprowadzić zmiany swoich danych osobowych zbieranych podczas rejestracji i używanych do zalogowania się do systemu i wysyłki Newslettera. Danych użytych do transakcji zakupu (Historia zamówień) nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. Aby usunąć swoje dane należy skorzystać z opcji “Likwidacja konta” znajdującej się w sekcji “Profil użytkownika” lub wysłać żądanie do administratora: daniel@graften.pl

 

14. W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych: daniel@graften.pl

Korzystając ze strony internetowej graften.com oraz graften.pl jak i z funkcji Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu. 

 

15. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celu:

  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, uslug (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Ciebie umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

16. Okres przez który dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

17. Odbiorcy danych

Twoje  dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

18. Przekazywanie danych poza EOG

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

19. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Ci  prawo dostępu do Twoich  danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich  danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

20. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

 

21. Administrator danych:

Graften Mańkowski Daniel, ul. Oczapowskiego 9, 10-718 Olsztyn

Dane kontaktowe

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: daniel@graften.pl lub +48 604977871

 

§ 2. PLIKI COOKIES (i inne tego typu technologie)
1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer oraz inne dane które pozostawił użytkownik.
2. Akceptując Regulaminy oraz Politykę Prywatności wyrażasz zgodę by Sklep oraz serwis internetowy www.graften.pl lub www.graften.com (oraz wszystkie domeny przekierowujące na nie) korzystał z cookies, czyli małych plików tekstowych wysyłanych do komputera internauty i identyfikujących go w sieci Internet.
3. Sklep używa plików cookies do analizowania statystyki ruchu użytkowników, zapamiętywania ich preferencji i podanych przez nich danych. W przypadku korzystania przez Klienta z jednego komputera razem z innymi osobami,  po zakończeniu korzystania z usług Sklepu, zaleca się wyczyszczenie formularzy i plików Cookies zapamiętanych przez przeglądarkę użytkownika. 
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z ochroną prywatności prosimy o przesyłanie swoich pytań, uwag i sugestii na adres kontaktowy e-mail.
5. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. W związku z poprawną realizacją usług, Graften stosuje tzw. cookies tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 
7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
– ułatwieniu w logowaniu się oraz uproszczeniu wielokrotnego korzystania z usług oferowanych przez Graften.
– dostosowania zawartości stron Sklepu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu Graften
– utrzymania sesji logowania, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub uzupełniać formularzy.
8. Większość przeglądarek stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu Graften mogą dokonać samodzielnie w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądĹş informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
9. Serwis Graften zbiera również informacje zawarte w logach dostępowych dotyczące korzystania z serwisu Graften przez Użytkowników/Klientów oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów, jak również w celach statystycznych. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 
10. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
11. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
12. Klient ma prawo żądać usunięcia wszystkich danych które Sklep uzyskał od niego. W tym celu wystarczy aby Klient przesłał na adres e-mail: biuro @ graften.pl krótką informację z żądaniem usunięcia go z bazy danych. 
13. Stosowane przez Sklep pliki Cookiem mogą gromadzić dane na temat logowania, częstotliwości wizyt w danym serwisie, liczby odwiedzonych stron, ogólnego czasu spędzonego na każdej z nich, itp.
Sklep i serwis wykorzystują pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.graften.pl oraz www.graften.com (oraz innych domen przekierowujących na w/w) a także do ułatwienia korzystania z serwisu przez klientów (zapamiętywanie danych wpisywanych przez Klienta aby nie musiał wpisywać ich ponownie przy kolejnej wizycie oraz zapamiętywanie klientów jako zalogowanych). Pliki cookies, są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. 
14. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies powinieneś zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.